Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

nformacja o przedszkolach publicznych dyżurujących podczas wakacji w 2024 roku.

 

    Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy przedszkoli są niezbędne ze względu na prawo nauczycieli i innych pracowników przedszkoli do urlopu wypoczynkowego, a także na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw.

 

dyżur wakacyjny 2024.pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025    

 

     W związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2024/2025, informujemy, że dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

     Rodzice jedynie składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w terminie do 19.02.2024 r.

Druki deklaracji dostępne u nauczycielek w grupie i  do pobrania na stronie przedszkola.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.pdf

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz harmonogram znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

aktualności

Szkoła pamięta 2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękujemy za udział w akcji „Szkoła pamięta”.  

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom.

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Ministra Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Szkoła Pamięta

     Nasze przedszkole w dniu 27 października wzięła udział w akcji Szkoła Pamięta ( #SzkołaPamięta) pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.
     Akcja miała na celu uwrażliwić dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz o ważnych osobach. Dzieci poprzez te działania poznawały historię związaną z odwiedzanymi miejscami oraz osoby, które zapisały się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Znicze dzieci zapalały również przy pomniku św.Jana Pawła II oraz przy pomniku Niepodległości Polski.
     Nasze przedszkole reprezentowały zuchy z 2GZ Leśne Duszki oraz grupa Motyle
Drodzy nauczyciele!
 
     Życzę Wam, abyście rozwijali cechy potrzebne do wykonywania tego zawodu, a mianowicie: optymizm, empatię, otwartość na innych, ale także poczucie humoru, konsekwencję i wytrwałość. Życzę wam również, abyście zawsze mieli w sobie coś z dziecka. No i życzę też odwagi. Odwagi potrzebnej do podejmowania nowych wyzwań i do odkrywania tego, co nieodkryte. Mam nadzieję, że wasz trud zostanie nagrodzony szacunkiem ze strony podopiecznych oraz ich rodziców.
Dyrektor przedszkola
Ewa Oksiuta

„Sprzątamy dla Polski”

     Dnia 4 października nasze przedszkole bierze udział w akcji #SprzątamydlaPolski. Celem akcji jest promowanie odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu oraz troski o środowisko naturalne.
 

czytaj więcej

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

 

Zasady rekrutacji wraz z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w zakładce,, rekrutacja” oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

Druki wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z drukami oświadczeń

(o wielodzietności rodziny i samotnym wychowywaniu dziecka) będą dostępne na stronie internetowej oraz w  przedszkolu.

Wypełnione druki wniosków wraz z niezbędnymi zaświadczeniami rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu w terminie rekrutacji od 27 lutego 2023  do 14 marca 2023.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz harmonogram znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2022/2023 w grupie Biedronki będzie realizowany Ogólnopolski projekt edukacyjny
"Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji".
 
Cele projektu:

 

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- pobudzenie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno
- wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.
 
Projekt jest odpowiedzią na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.
 
Koordynatorem projektu jest p. Marlena Mikulicz.

INFORMACJA

 

 

Dyżur wakacyjny będzie trwał od 01.08.2022r. do 30.08.2022r.

W dniu 31.08.2022r. będą trały prace przygotowujące przedszkole do nowego roku szkolnego.

 

Rodzice dzieci zgłoszonych na dyżur zobowiązani są do wniesienia opłaty

w dniach 1 i 2 sierpnia 2022r. w godz. 7.00 - 16.00.

 

Nie wniesienie opłaty w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

INFORMACJA O PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH DYŻURUJĄCYCH PODCZAS WAKACJI  W 2022 ROKU

 

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy przedszkoli są niezbędne ze względu na prawo nauczycieli i innych pracowników przedszkoli do urlopu wypoczynkowego, a także na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw.

Aby zabezpieczyć potrzeby rodziców w zakresie opieki, nauczycieli w zakresie przysługującego im prawa do urlopu, a także wykonać niezbędne remonty organizowane są w przedszkolach dyżury wakacyjne. Ponieważ zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, nauczyciele część swego urlopu wykorzystują w trakcie miesięcznej przerwy, a część także w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur. To oznacza, że w miesiącu dyżuru nie wszystkie oddziały przedszkolne będą pracowały.

Dyrektor przedszkola dyżurującego organizuje opiekę tylko dla tych dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki.

Dziecko można zapisać na dyżur na okres 1 miesiąca do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Zgłoszenia dokonuje się u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza, w danym roku szkolnym.

 

Informacja o pracy przedszkoli podczas wakacji 2022 r.

 

lipiec 2022 roku:

  • Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, ul. T. Kościuszki 16
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, ul. W. Wysockiego 6

sierpień 2022 roku:

  • Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. S. Żeromskiego 4
  • Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka, ul. A. Kazanowskiego 2
  • Przedszkole nr 9 Leśna Polana, ul. A. Kazanowskiego 2a

 

Harmonogram zapisów

 

Termin zgłaszania dzieci na dyżur: od 1 do 10 czerwca 2022 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur – 15 czerwca 2022 r.

UWAGA RODZICE

 

Druki wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wraz z drukami oświadczeń o wielodzietności rodziny i samotnym wychowywaniu dziecka) będą dostępne od 01.03.2022r. na stronie internetowej oraz w przedszkolu.

Wypełnione druki wniosków wraz z niezbędnymi zaświadczeniami rodzice składają w przedszkolu w terminie od 1 marca 2022 do 18 marca 2022.

UWAGA RODZICE

 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2022/2023, informujemy, że dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice jedynie składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do 21.02.2022 r.

Deklaracja wyłożona będzie w holu przedszkola i do pobrania na stronie www.przedszkola:

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-23

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Komunikat
 
Działając na podstawie: § 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020,poz.1604) informujemy, że
po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim
od dnia 27.01.2022 r. do 28.01.2022 r.(włącznie)
zawiesza się stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
w grupie integracyjnej 6-5-4-latki ,,Biedronki”.
 
Dyrekcja Przedszkola

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4