Przedstawienie pt. „O Dębie co żołędzie rozdawał”

Przedstawienie pt. „Żuk” 

 

Przedstawienie prezentowane przed publicznością z Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów.

Przedstawienie pt. „Bosa Osa” – Walentynki w przedszkolu

ROK SZKOLNY 2019/2020

Scenka teatralna „Pomidor”

Scenka teatralna „Na grzyby”

Próby teatrzyku pt.: „O Dębie co żołędzie rozdawał”

Dzieci uwielbiają wcielać się w rolę aktorów!

Teatrzyk „Jarzębinka”

 
Dzieci z gr. „Misie” biorą udział w Kole teatralnym „Iskierka”.
Dnia 29.04. odbyła się premiera opracowanego w tym półroczu teatrzyku „Jarzębinka”. Zabawy w teatr angażowały dzieci do:
 
– pamięciowego opracowania roli,
– rozwijania ekspresji ruchowej i słownej,
– doskonalenia wymowy i dykcji,
– pokonywania tremy podczas występu,
– integrowania grupy,
– wspólnej pracy nad scenografią.
Dziękujemy rodzicom za współpracę.

ROK SZKOLNY 2020/2021

        W naszym przedszkolu od wielu lat prowadzone są dodatkowe zajęcia artystyczne . Są one organizowane dla dzieci 5 i 6 -letnich przejawiających  zdolności w danej dziedzinie, dla dzieci chętnych i dla dzieci nieśmiałych, niepewnych swoich możliwości. Zajęcia te rozwijają zainteresowania i dają szansę wielu dzieciom odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości i   potrzeb. Wśród zajęć dodatkowych funkcjonuje  Koło Teatralne „Iskierki”. Zajęcia prowadzi raz w tygodniu  p. Danuta Rytel i p. Iwona Owerczuk.

        Teatr łączy w sobie różne dziedziny twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, plastykę, ruch sceniczny. Zatem przygotowanie występu stwarza możliwość wykorzystania różnych dziedzin dziecięcej aktywności. Tego typu działania stają się naturalną drogą kształtowania postaw społeczno- moralnych dzieci, gdyż odtwarzane role ułatwiają zrozumienie stosunków międzyludzkich. Przygotowując i organizując zabawę, dzieci stają przed koniecznością rozwiązywania wielu spraw związanych z wykorzystaniem znanego tekstu, przydziałem ról, doborem strojów, tworzeniem scenografii. Często dzieci nieśmiałe, mało aktywne nabierają odwagi, uwalniają się od swoich wewnętrznych zahamowań. Wszystko to sprzyja jednocześnie rozwojowi samodzielności myślenia, przewidywania, projektowania. Działania związane z teatrem dają możliwość zaspokojenia ruchu, kształtują wyobraźnię, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” Na spotkaniach dzieci w sposób swobodny realizują swoje pomysły wokół zainspirowanego przez n-la tematu. Na zajęciach stosuje się metody aktywizujące m. in. metody integracyjne, metody dyskusyjne, metody twórczego myślenia, metody dramowe i inscenizacyjne. Dzieci uczą się słuchać, skupiać uwagę i ćwiczą pamięć, nabywają umiejętności artystyczne przez działanie.

 

     Zabawy teatralne umożliwiają:

– kształcenie wrażliwości emocjonalnej, wyobraźni, fantazji,

– wzbogacanie słownictwa, frazeologii, zakresu pojęć,

– doskonalenie umiejętności poprawnego władania językiem,

– naukę panowania nad własnymi emocjami,

– doskonalenie mimiki, operowania ciałem,

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

– wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności,

– ogólny rozwój.

 

Przygotowanie przedstawień  jest ciężką i mozolną pracą, która trwa kilka tygodni. Jednak dzieci wykazują wielkie zaangażowanie i bardzo poważnie podchodzą do zadania. Same proszą o powtarzanie z nimi tekstów, często wnoszą własne pomysły wzbogacające rolę.  Udane występy, słowa pochwały płynące z widowni przyczyniają się do podniesienia poczucia własnej wartości u dzieci.  Organizowanie przedstawień na zajęciach koła teatralnego jest świetną okazją do zmobilizowania rodziców do współpracy z przedszkolem. Wielu z nich chętnie włącza się do ćwiczeń w pamięciowym opanowaniu tekstu przez dzieci, zdobycia strojów lub materiałów do scenografii. Wszelkie wysiłki zostają wynagrodzone podczas występu dzieci , kiedy to wszyscy mogą odczuwać dumę i radość z efektów współpracy.

 

    Dziękujemy dzieciom i rodzicom za dotychczasową współprace i życzę dalszych sukcesów!    

koło teatralno muzyczne "iskierki"

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4