www.przedszkolenr3.com

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4

Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim

projekt unijny

część praktyczna w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori

Udział w kursie doskonalącym „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

SZKOLENIE PYRAMID PECS – poziom 1

Udział w kursie doskonalącym „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”