Pracownicy administracyjno- obsługowi

 

Taranta Barbara –  główna księgowa

Masalska Anna – specjalista intendent

Malinowska Jolanta–  kucharz

Magruk Anna - pomoc kucharza

Dąbrowska Anna – pomoc kucharza

Górska Alina - pomoc kucharza

Daniszewska Wiesława – woźna oddziałowa

Troc  Ewa-  woźna oddziałowa

Korniluk Lucyna - woźna oddziałowa

Gul Irena woźna oddziałowa

Zarzecka Anna – woźna oddziałowa

Charytonowicz Wiesław - starszy woźny

Secjaliści

 

Aniela Marlena Tokajuk – psycholog

Andrzej Konopla– rehabilitant, terapeuta SI

Joanna Katarzyna Pietruczuk– oligofrenopedagog

Barbara Drozdowska – pedagog

Monika Baranowska – logopeda

Pracownicy administracyjno- obsługowi

 

Taranta Barbara –  główna księgowa

Mroczyńska Irena – specjalista intendent

Malinowska Jolanta–  kucharz

Dąbrowska Anna– pomoc kucharza

Daniszewska Wiesława– pomoc  kucharza

Troc  Ewa-  woźna oddziałowa

Korniluk Lucyna -woźna oddziałowa

Gul Irena woźna oddziałowa

Zarzecka Anna – woźna oddziałowa

Zarzecka Halina – woźna oddziałowa

Charytonowicz Wiesław -starszy woźny

 

Specjaliści

 

Aniela Marlena Tokajuk – psycholog

Andrzej Konopla– rehabilitant, terapeuta SI

Joanna Katarzyna Pietruczuk– oligofrenopedagog

Barbara Drozdowska – pedagog

Monika Baranowska – logopeda

Pracownicy pedagogiczni przedszkola (nauczyciele i specjaliści)

 

Oksiuta Ewa –  Dyrektor Przedszkola nauczyciel dyplomowany

 

Chomaniuk Jolanta –  nauczyciel dyplomowany

Drozdowska Barbara– nauczyciel mianowany

Dmitruk Ewa – nauczyciel mianowany

Prześniak Marta – nauczyciel mianowany

Kośko Agnieszka – nauczyciel dyplomowany

Mikulicz Marlena– nauczyciel mianowany

Olszewska Ewa – nauczyciel dyplomowany

Osipiuk Elżbieta – nauczyciel dyplomowany

Owerczuk Iwona – nauczyciel dyplomowany

Owerczuk Katarzyna – nauczyciel mianowany

Sacharzewska Agnieszka – nauczyciel kontraktowy

Sorokosz Iwona – nauczyciel dyplomowany

Stelmasiak Mariola – nauczyciel dyplomowany

Wiercioch Małgorzata – nauczyciel kontraktowy

Wiercińska Małgorzata – nauczyciel dyplomowany

Niewińska Beata – religia katolicka

Pietruczuk Joanna Katarzyna – religia prawosławna

KADRA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w bielsku podlaskim
Przedszkole nr 3 w Bielsku Podlaskim

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żeromskiego 4